واحد تحقیق ، توسعه فناوری و تولید مرغ نژاد آرین
شرکت زنجیره تولید و عرضه محصولات پروتئینی دیزباد

در حال بروزرسانی سایت می باشیم…

تو لک بری مرغان تخم گزار

تو لک بری برای مرغان تخم گزار

این برنامه برنامه ای ضروری و موثر برای گله های تخمگذار تجارتی می باشد که به تولید زودتر از موعد گرایش دارند و به عنوان یک روش استاندارد در گله های مادر تخمگذار مورد توجه قرار گرفته است طی ده سال گذشته مشاهده شده که گله های تخمگذار سفید وقهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به تولید می کنند و به عبارت دیگر بلوغ زودرس دارند این مسئله بیشتر در نتیجه فعالیت متخصصان ژنتیک و اصلاح نژاد می باشد که منجر به کاهش دوره پرورش و افزایش هفته های دوره تولید ودر نتیجه تعداد بیشتر تخم مرغ بر اساس مرغ پای تخم می باشد . د رآشیانه هایی با محیط های کنترل شده که قسمت اعظم پرورش گله در انجا انجام می شود آغاز زود هنگام تولید ، همیشه منجر به افزایش تعداد تخم مرغ بر اساس مرغ پای تخم نمی شود این موضوع به خصوص در آشیانه های باز صادق است ولی در آشیانه های پرورشی نیمه باز در امریکا و اروپا نیز گله هایی که در زمان افزایش طول روز ، دوران پرورش را طی می کنند در حوالی 16 تا 17 هفتگی به تخم می ایند که بسیار زود رس است . بخشی از این مشکل به خاطر تغذیه آزاد در طول دوره پرورش کنترل ناقص وزن بدن وعدم استفاده از نور مصنوعی جهت کنترل بلوغ جنسی میباشد در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری به علت شدت نور زیاد تولید حتی زودتر نیز شروع می شود . این مسئله در گله های مادر نیز اتفاق افتاده است به نحوی که با شروع زود هنگام تولید تعداد تخ مرغ های غیر قابل جوجه کشی به شدت افزایش می یابد قبل از 25 هفتگی هیچ تخم مرغی برای جوجه کشی از گله جمع آوری نمی گردد زیرا تخم مرغها کوچک هستند و قابلیت جوجه در اوری آنها کم است و کیفیت جوجه های به دست آمده نیز پایین می باشد . برای اجتناب ازتولید زود رس مرغدار می تواند برنامه تولکبری پیش از شروع تولید را به کار گیرد این برنامه چندان جدید نیست ودر حقیقت 30 سال پیش از این نیز به کار برده می شده است برنامه های متفاوتی برای انجام این عمل وجود دارد باید گفت که نام پرریزی برای این برنامه چندان مناسب نیست چرا که پرندگان اصلا پرریزی نخواهند داشت بهترین نام برای این کار برنامه تاخیر در شروع تولید است این برنامه شروع تولید را به راحتی بین 14 تا 21 روز به تاخیر انداخت . بر اساس تجربیات نگارنده این برنامه تولک بری قبل از شروع تخمگذاری نتیجه خوبی داده است درعین حال قویا توصیه می شود که در اجرای این برنامه نظر کارکنان و کارشناسان تولید نیز بررسی شود درگله های تخمگذار تجاری این برنامه فقط در مواقع ضروری به کار می رود ولی درگله های مادر تخمگذار سفید و قهوه ای این برنامه به خاطر فواید قابل توجه ای که در تولید دارد اصولا به عنوان یک روش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه اجرای برنامه

 • دان به مدت 6 روز در مرغ های تخمگذار سفید و قهوه ای قطع شود .
 • آب در پرنده هایی که روی زمین یا بستر نگهداری می شوند قطع شود .

 7 تا 11 روز پس از شروع برنامه دان به نسبت 11 پوند برای 100 قطعه پرنده آغاز شود .

 • بعد از 14 روز دان به طور آزاد داده شود .

زمان اجرای برنامه

 • در گله های مادر بین 16 الی 21 هفتگی
 • در زمانی که تولید گله بین 1 تا 10 درصد است .

دلایل انجام این برنامه

 • جهت اجتناب از آغاز زود هنگام تولید که منجر به کاهش حداکثر تولید کاهش تداوم تولید و افزایش تلفات دوران تولید ناشی از بیرون زدگی مقعد و همچنین کانی بالیسم است که به دنبال تخم مرغ های دو زرده حاصل می شود .
 • جهت افزایش تعداد تخم مرغ های قابل جوجه کشی در گله های مادر تخم های گذاشته شده قبل از 25 هفتگی برای جوجه کشی استفاده نمی شوند .

مزایا :

 • رسیدن به همزمانی بلوغ جنسی بهتردر پرندگان که از نظر فیزیکی اماده برای تخم گذاری می شوند
 • دستیابی به وزن بدن بالاتر در آغاز دومین دوره تولید این مقدار برای نژادهای تخمگذار سفید ، 50 گرم و برای نژادهای تخمگذار قهوه ای 100 گرم می باشد .
 • پیک تولید با انجام این برنامه بین 92 تا 98 درصد و تداوم عالی تولید بیش از 20 هفته بالای 90 درصد به طول می انجامد .

تلفات پایین

 • یشترین تعداد تخم مرغ تولید شده بر اساس مرغ پای تخم و بهبود ضریب تبدیل غذا .
 • همچنین تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی بیشتر درصد جوجه درآوری بهتر و جوجه بیشتر به ازای مرغ پای تخم 

معایب یا ملاحظات مهم

 • این روش عموما معیابی برای مرغ های تخمگذار که در قفس پرورش می یابند ندارد .
 • برنامه واکسیناسیون باید در سن 16 تا 17 هفتگی یا 10 روز پیش از شروع برنامه به اتمام رسیده باشد .
 • این برنامه ممکن است برای گله هایی که روی بستر نگهداری می شوند استرس زا باشد و بنابراین عوامل بیماری زا فرصت طلب میتوانند مسئله ساز باشند وباید مورد توجه قرار گیرند .
 • در صورتی که در خلال دوران گرسنگی پرندگان بتوانند از بستر دانه برچینند نتیجه برنامه خوب نخواهد بود .
 • یک بازرسی عینی جدی باید روزانه از پرندگان در خلال گرسنگی وجود داشته باشد .
 • این برنامه در تخمگذاری های تجارتی پس از 20 هفتگی توصیه نمی شود .
 • این برنامه برای گله های مادر گوشتی توصیه نمی شود.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

منتظر سوالات شما هستیم

×